Duże firmy

Oprogramowanie Sage

ACT!

ACT! jest oprogramowaniem typu CRM (Customer Relationship Management) pomagającym w skutecznym prowadzeniu biznesu. Dzięki możliwości precyzyjnego planowania sprzedaży oraz skutecznego zarządzania relacjami z Klientami, ułatwia budowanie kapitału przedsiębiorstwa. Umożliwia efektywne gospodarowanie bazą kontaktów i nadzorowanie procesu handlowego. Porządkuje wiedzę oraz usprawnia działania skoncentrowane na relacjach z Klientem. Ułatwia podejmowanie, w krótkim czasie, racjonalnych decyzji biznesowych. Wspiera procesy analityczne kadry zarządzającej.

ACT! pozwala na:

  • budowanie kapitału przedsiębiorstwa i wizerunku wiarygodnego partnera biznesowego
  • dzięki skutecznemu zarządzaniu relacjami z Klientami,
  • bieżące monitorowanie procesu sprzedaży na wszystkich etapach jego trwania,
  • zwiększenie wydajności sprzedaży poprzez możliwość efektywnego realizowania transakcji,
  • podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych dzięki szybkiemu dostępowi do raportów sprzedaży i zestawień analitycznych.

Partnerzy:

Pomoc zdalna:

TeamViewer umożliwia zdalną pomoc! Pomoc zdalna

Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyrights © 2009 Konsultant

Projekt i realizacja: ciesielski-webdesign.pl