Średnie firmy

Oprogramowanie Sage

System Symfonia to pierwszy na rynku polskim zintegrowany pakiet wspomagający zarządzanie w małych i średnich firmach napisany specjalnie dla środowiska Windows. System ten w pełni wspomaga zarządzanie wspierając zarówno codzienną działalność firmy w zakresie ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych, jak również umożliwiając uzyskanie precyzyjnych informacji, niezbędnych do podejmowania najważniejszych decyzji.

Wspomaga zarządzanie w małych i średnich firmach. W jego skład wchodzą programy: Finanse i Księgowość, Analizy Finansowe, Środki Trwałe, Kadry i Płace, Płace, Handel, Faktura, Mała Księgowość. Programy te działają samodzielnie lub współpracują ze sobą wymieniając dane.

System Symfonia to system:

  • Elastyczny - daje możliwość modyfikacji wzorcowych ustawień (np. modyfikacja planu kont, działów firmy), pozwala na tworzenie własnych dokumentów, raportów i zestawień za pomocą wewnętrznego, dostępnego dla użytkownika języka raportów - bez trudu można każdy z programów przystosować do indywidualnych potrzeb użytkowników. Umożliwia prowadzenie ewidencji wielowalutowej, pozwala na równoczesną ewidencję wielu firm
  • W wysokim stopniu zautomatyzowany - wszystkie niezbędne raporty i zestawienia tworzone są za naciśnięciem jednego klawisza. Umożliwia automatyczną dekretację w programach wchodzących w skład systemu, a następnie przeniesienie zadekretowanych danych do programu Finanse i Księgowość
  • Zdecydowanie przyspiesza pracę - informacja z dokumentu źródłowego raz wprowadzonego do komputera zostaje zapisana we wszystkich odpowiednich miejscach. Istnieje możliwość stworzenia wzorców dla powtarzających się operacji
  • Umożliwia dotarcie do wszystkich potrzebnych informacji - pozwala na stosowanie różnorodnych kryteriów podczas przeszukiwania, filtrowania i sortowania baz danych, a także umożliwia przypisanie do dokumentów dowolnych, zdefiniowanych przez użytkownika informacji. Rozwinięta sprawozdawczość pozwala na szybka ocenę sytuacji finansowej firmy
  • Prosty w obsłudze - obszerny, bogato ilustrowany podręcznik prowadzi użytkownika krok po kroku, wbudowana w program szczegółowa pomoc (help kontekstowy) dostępna jest w każdym momencie pracy, a dokumenty wyświetlane na monitorze przypominają ich papierowe odpowiedniki
  • Zapewnia bezpieczeństwo pracy - kontroluje poprawność wykonywanych działań pod względem rachunkowym, chronologii wydarzeń oraz kompletności informacji, przypomina o potrzebie wykonania kopii bezpieczeństwa
  • Chroni dane przed dostępem osób niepowołanych - posiada system haseł, umożliwia przyznawanie zakresu uprawnień poszczególnym użytkownikom, a także uniemożliwia odczyt danych za pomocą innych programów
  • Stale aktualizowany - konsekwentnie rozwijany i dostosowywany do zmieniających się przepisów, użytkownik otrzymuje kolejne wersje w postaci uaktualnień (upgrade), co umożliwia mu unowocześnianie programu z zachowaniem wszystkich danych

Partnerzy:

Pomoc zdalna:

TeamViewer umożliwia zdalną pomoc! Pomoc zdalna

Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyrights © 2009 Konsultant

Projekt i realizacja: ciesielski-webdesign.pl