Średnie firmy

Oprogramowanie Sage

Handel

Magazyny, Sprzedaż, Usługi, Rozliczenia.
Program wspomaga sprzedaż i gospodarkę magazynową (pełna ewidencja stanów magazynowych). Umożliwia wystawianie dokumentów: sprzedaży, zaliczek, magazynowych, zakupu i płatności. Obsługuje firmy wielooddziałowe. Pozwala prowadzić określoną politykę sprzedaży. Współpracuje z drukarkami i kasami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych.

Wybrane możliwości programu:

Możliwość łatwego przystosowania programu do potrzeb firmy:

 • Możliwość elastycznego konfigurowania programu przez system parametrów i praw Użytkowników.
 • Definiowanie własnych dokumentów na podstawie dokumentów wzorcowych, wbudowanych w program.
 • Definiowany szablon i sposób numeracji dokumentów (roczny, miesięczny, dzienny).
 • Możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO oraz według wskazanej dostawy.
 • Możliwość przekazywania wszystkich wydruków do plików w formacie PDF oraz wysyłania ich pocztą elektroniczną.


Czytelna prezentacja wystawianych dokumentów na ekranie monitora.

Pełna obsługa magazynu i dokumentów magazynowych:

 • Obsługa wielu magazynów (wspólne dane kartotekowe i systemowe dla wszystkich magazynów, rozłączne dane dla dokumentów handlowych).
 • Wystawianie dokumentów magazynowych: PZ i WZ, PW i RW, MM, korekt.
 • Możliwość elektronicznego przekazywania dokumentów między oddziałami firmy.
 • Pełna ewidencja stanów magazynowych (rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów).
 • Możliwość tworzenia zestawień towarów, które przekroczyły stany minimalne lub maksymalne.
 • Obsługa numerów seryjnych towarów.

Pełna obsługa dokumentów handlowych i kasowych:

 • Wystawienie dokumentów sprzedaży i zakupu: faktur VAT, paragonów, faktur zaliczkowych, faktur wewnętrznych, rachunków, faktur korygujących, dokumentów walutowych (transakcje wewnątrz wspólnotowe, eksport, import, sprzedaż walutowa w kraju) i faktur VAT RR.
 • Dokumenty kasowe - KP, KW.
 • Możliwość użycia w każdym z dokumentów jednej z trzech, automatycznie przeliczanych, jednostek miary dla towaru.
 • Możliwość wystawiania dokumentów na podstawie wcześniej sporządzonych dokumentów związanych (np. faktur z dokumentów magazynowych lub zamówień).
 • Możliwość wystawienia i drukowania całego zestawu dokumentów związanych w jednej operacji (np. faktura, WZ, KP).
 • Obsługa zamówień własnych i obcych (wystawianie dokumentów sprzedaży i wprowadzanie zakupu na podstawie zarejestrowanych przez program zamówień).
 • Możliwość udzielenia odrębnych rabatów do ceny lub wartości dla każdej pozycji.
 • Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu.
 • Możliwość elektronicznego przekazywania dokumentów między kontrahentami użytkującymi program SYMFONIA® Handel Premium.


Możliwość użycia jednej z trzech automatycznie przeliczanych jednostek miary.

Obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w firmie:

 • Możliwość tworzenia raportów kasowych.
 • Wystawianie przelewów własnych i rejestracja przelewów obcych.
 • Obsługa dowolnych form płatności, m.in.: czeki, karty kredytowe, kompensaty.
 • Tworzenie dowolnej liczby rejestrów pieniężnych.
 • Rozliczanie należności i zobowiązań (możliwość rozliczania cząstkowego - płatność podzielona na części).


Obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w firmie. Rozliczenia.

Wygodne planowanie i prowadzenie określonej polityki sprzedaży:

 • Możliwość określenia warunków sprzedaży: sposobu i terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów (dla kontrahenta, grupy kontrahentów).
 • Definiowanie czterech cen sprzedaży dla każdego towaru.
 • Indywidualne ceny i upusty dla kontrahenta na dany towar.
 • Możliwość określenia kwotowych i procentowych upustów ilościowych dla wybranych towarów.
 • Możliwość prowadzenia cenników w walutach.
 • Pomoc w naliczaniu bieżących cen. Wyznaczanie cen na podstawie zadanych poziomów marży lub narzutu.
 • Możliwość przeprowadzania operacji grupowych, np. zmiana cen dla grupy towarów lub zmiana warunków sprzedaży w grupie wybranych kontrahentów.

Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji:

 • Możliwość łączenia danych z wielu oddziałów firmy (poprzez import całego zestawu dokumentów) w centralnej bazie.
 • Porządkowanie informacji na wiele różnych sposobów, w zależności od potrzeb Użytkownika. Różne formy organizacji kartotek: liniowa, jednopoziomowa, hierarchiczna (struktura drzewa), zdefiniowana przez Użytkownika.
 • Możliwość zmiany organizacji informacji w każdym momencie pracy z programem.
 • Szybkie i proste wyszukiwanie informacji w kartotekach według różnych kryteriów, np. po kodzie, nazwie, numerze, serii dokumentu.
 • Możliwość tworzenia własnych raportów za pomocą narzędzi wbudowanych w program.
 • Możliwość uszeregowania danych w zestawieniach według różnych kryteriów. Sortowanie malejące i rosnące według dowolnej kolumny zestawienia.


Selekcja, sumy cząstkowe i sortowanie danych w zestawieniach.

Bogaty zestaw raportów oraz zestawień magazynowych i handlowych:

 • Zestawienia handlowe (globalne, grupowe, szczegółowe) za dany okres, według dokumentów, kontrahentów i towarów.
 • Kontrola rozrachunków i możliwość ich zestawienia według dowolnego kryterium. Zestawienie historii rozrachunków z kontrahentem.
 • Zestawienie dokumentów niezapłaconych, pomoc w pilnowaniu terminów płatności.
 • Przygotowanie deklaracji Intrastat przywóz i Intrastat wywóz w formie elektronicznej.
 • Zestawienia sprzedaży za dany okres i według osób wystawiających dokumenty.
 • Zestawienia towarów poniżej stanów minimalnych oraz przekraczających stany maksymalne.
 • Protokoły przeceny przeznaczone do aktualizacji wyceny aktywów obrotowych.
 • Możliwość tworzenia cennika dla wybranych towarów oraz dla określonego kontrahenta.
 • Zestawienie stanów magazynowych na koniec dowolnego okresu.
 • Możliwość śledzenia ruchu towarów w magazynach (w ujęciu historycznym).
 • Tworzenie formularzy i zestawień inwentaryzacyjnych.


Kontrola rozrachunków.

Współpraca z programami Finanse i Księgowość Premium i Finanse i Księgowość Forte oraz Mała Księgowość Premium:

 • Tworzenie wielu schematów księgowań dla dokumentów z dowolną liczbą dekretów. Możliwość definiowania syntetyk i analityk oraz sposobu podziału księgowanych kwot na części.
 • Automatyczna synchronizacja kartotek kontrahentów z programami Finanse i Księgowość Premium, Finanse i Księgowość Forte oraz Mała Księgowość Premium.
 • Możliwość przekazywania zadekretowanych dokumentów bezpośrednio do bufora programu Finanse i Księgowość Premium i Finanse i Księgowość Forte.
 • Przekazywanie danych z dokumentów wystawianych przez program Handel Premium do programu Mała Księgowość Premium.

Współpraca z pakietem MS Office i innymi programami pracującymi w środowisku Windows:

 • Zautomatyzowane przekazywanie danych do programów tworzących MS Office 2000/XP/2003.
 • Możliwość kopiowania zestawień do schowka Windows i wykorzystywania ich w innych programach.
 • Wydruk dokumentów sprzedaży do plików w formatach RTF i HTML.

Partnerzy:

Pomoc zdalna:

TeamViewer umożliwia zdalną pomoc! Pomoc zdalna

Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyrights © 2009 Konsultant

Projekt i realizacja: ciesielski-webdesign.pl