Średnie firmy

Oprogramowanie Sage

Faktura

Program wspomaga obsługę sprzedaży w firmach usługowych i handlowych (nie prowadzących gospodarki magazynowej). Wystawia niezbędne dokumenty sprzedaży, złotowe i walutowe. Rozlicza transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Pozwala zaplanować i prowadzić określoną politykę sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne.


Wybrane możliwości programu:

Szybkie i łatwe wystawianie dokumentów sprzedaży:

 • Wystawianie faktur VAT, paragonów, faktur zaliczkowych, dokumentów bez VAT-owych, dokumentów wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dokumentów eksportowych i krajowej sprzedaży walutowej, korekt, dokumentów pro forma oraz zamówień obcych.
 • Możliwość wystawiania faktur VAT na podstawie dokumentów WZ i zamówień.
 • Automatyczne lub ręczne wystawianie faktur z wykorzystaniem kartotek kontrahentów i towarów (listy cenowej).
 • Możliwość drukowania na dokumentach sprzedaży kodów obcych towarów.
 • Możliwość udzielenia odrębnych rabatów dla każdej pozycji. Rabaty do ceny lub wartości pozycji dokumentu.
 • Możliwość odrębnego określenia nabywcy i odbiorcy w dokumentach.
 • Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu.
 • Możliwość odłożenia faktury do bufora - poczekalni przed momentem wystawienia.
 • Definiowanie własnych typów dokumentów sprzedaży na podstawie wbudowanych w program dokumentów wzorcowych.
 • Definiowany format (szablon) i sposób numeracji dokumentów (ciągły, roczny, miesięczny).
 • Podgląd wydruku dokumentu na ekranie przed skierowaniem na drukarkę.
 • Grupowe wystawianie dokumentów sprzedaży (dla wielu różnych kontrahentów).


Wygląd dokumentów na ekranie monitora zbliżony do standardowego dokumentu papierowego.

Możliwość zaplanowania i prowadzenia określonej polityki sprzedaży:

 • Możliwość określenia warunków sprzedaży: sposobu i terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów.
 • Definiowanie czterech cen sprzedaży dla każdego towaru (trzy ceny netto, jedna brutto).
 • Prowadzenie cenników w różnych walutach.
 • Indywidualne ceny i upusty dla kontrahenta na dany towar.
 • Możliwość określenia kwotowych i procentowych upustów ilościowych dla wybranych towarów (lub rodzaju towaru).
 • Automatyczne podpowiadanie cen w trakcie wystawiania dokumentów, dzięki przypisaniu jednej z cen sprzedaży określonemu kontrahentowi.
 • Pomoc w naliczaniu bieżących cen, obsługa marż i narzutów, ustalanie zaokrągleń.
 • Możliwość przeprowadzania operacji grupowych np. zmiana cen dla grupy towarów lub zmiana warunków sprzedaży w grupie wybranych kontrahentów.

Obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w firmie:

 • Rozliczenie kasy - wystawianie dokumentów kasowych KP, KW. Tworzenie raportów kasowych.
 • Wystawianie przelewów własnych i rejestracja przelewów obcych.
 • Rozliczanie rozrachunków (możliwość rozliczania cząstkowego - płatność podzielona na części).

Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji - wygodne w użyciu kartoteki kontrahentów, towarów i dokumentów:

 • Różne formy organizacji kartotek: liniowa, jednopoziomowa, hierarchiczna (struktura drzewa), zdefiniowana przez Użytkownika - możliwość porządkowania informacji na wiele różnych sposobów, w zależności od potrzeb Użytkownika.
 • Możliwość zmiany organizacji informacji w każdym momencie pracy z programem.
 • Szybkie i proste wyszukiwanie informacji w kartotekach według różnych kryteriów np. po kodzie, nazwie, numerze, serii.
 • Możliwość sortowania pozycji w kartotece według dowolnej z kolumn.
 • Szybkie wprowadzanie danych do kartotek - tworzenie szablonów (wzorców) dla zapisywanych informacji.


Pełna obsługa kasy.

Bogaty zestaw raportów i zestawień:

 • Możliwość zapisania wszystkich wydruków w pliku w formacie PDF oraz wysłania pocztą elektroniczną.
 • Zestawienia sprzedaży (globalne, grupowe, szczegółowe) za dany okres według wybranych dokumentów, kontrahentów i towarów.
 • Kontrola rozrachunków i możliwość ich zestawienia według dowolnego kryterium. Zestawienie historii rozrachunków z kontrahentem.
 • Zestawienie dokumentów niezapłaconych, pomoc w pilnowaniu terminów płatności.
 • Zestawienie sprzedaży chronologicznie z podziałem na osoby wystawiające dokumenty.
 • Zestawienie towarów według kodów PCN sprzedanych do różnych krajów do wypełnienia deklaracji Intrastat wywóz.
 • Możliwość uszeregowania danych w zestawieniach według różnych kryteriów. Sortowanie malejące i rosnące, według dowolnej kolumny zestawienia.

Integracja z programem Finanse i Księgowość Premium oraz Mała Księgowość Premium:

 • Tworzenie wielu schematów księgowań dla dokumentów z nieograniczoną liczbą dekretów. Możliwość definiowania syntetyk i analityk oraz sposobu podziału księgowanych kwot na części.
 • Automatyczna synchronizacja kartotek kontrahentów z programem Finanse i Księgowość Premium.
 • Przekazywanie danych z dokumentów wystawianych przez program Faktura Premium do programu Mała Księgowość Premium.

Współpraca z MS Office i innymi programami pracującymi w środowisku Windows:

 • Zautomatyzowane przekazywanie danych do programów pakietu MS Office 2000/XP/2003.
 • Możliwość skopiowania zestawień do schowka Windows i przeniesienia ich do innych programów.
 • Druk dokumentów sprzedaży do plików w formatach RTF i HTML.

Partnerzy:

Pomoc zdalna:

TeamViewer umożliwia zdalną pomoc! Pomoc zdalna

Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyrights © 2009 Konsultant

Projekt i realizacja: ciesielski-webdesign.pl