Średnie firmy

Oprogramowanie Sage

Mała Księgowość

Program przeznaczony jest dla firm prowadzących uproszczoną księgowość. Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z ZUS - współpraca z programem Płatnik. Ułatwia analizę dochodowości podejmowanych działań gospodarczych.


Wybrane możliwości programu:

Łatwe przystosowanie programu do potrzeb firmy i podatnika:

 • Możliwość wyboru formy prowadzenia ewidencji w zakresie podatku dochodowego (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Księga Przychodów i Rozchodów) oraz podatku od towarów i usług (płatnik VAT, płatnik zwolniony z VAT).
 • Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w trakcie roku podatkowego.
 • Wspomaganie rozliczeń właścicieli posiadających wiele źródeł przychodów, np. kilka działalności gospodarczych (firm), dochody z tytułu najmu lub dzierżawy.
 • Możliwość prowadzenia ewidencji księgowej dla wielu działalności gospodarczych jednego podatnika.
 • Zachowanie płynności ewidencjonowania przy przejściu ze zryczałtowanego podatku dochodowego na zasady ogólne (podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów) oraz przy przejściu ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem od towarów i usług (ewidencja VAT).
 • Dostęp do danych zgromadzonych w programie uzależniony od uprawnień Użytkownika.
 • Rejestracja i walidacja numeru identyfikacyjnego kontrahenta VAT-UE.
 • Obsługa transakcji wewnątrzunijnych.


Obsługa i rozliczanie wszystkich firm osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Wspomaganie rozliczania podatków i prowadzenia obowiązkowych ewidencji:

 • Możliwość prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Ryczałtowej, a także możliwość ewidencji samych rejestrów VAT (np. dla firm opodatkowanych na zasadach karty podatkowej)
 • Szybkie wprowadzanie danych z dokumentów źródłowych dzięki zastosowaniu różnorodnych list (kartotek), np. kontrahentów, zdarzeń gospodarczych.
 • Zestawienia i wydruki: PIT-2, PIT-4R, PIT-11, PIT-16A, PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-36, PIT-36L, PIT-B, PIT-40 oraz VAT-7, VAT-7K i VAT-7D, VAT-8, VAT-9 i VAT-12.
 • Deklaracje ZUS: RCA, RSA, RZA, DRA, ZUA, ZZA, ZFA, ZWUA.
 • Możliwość nadruku deklaracji podatkowych na gotowych formularzach.
 • Automatyczne tworzenie rejestrów VAT na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu wprowadzonych do ewidencji księgowej.
 • Rozliczanie zwrotu VAT z tytułu zakupu kas rejestrujących.
 • Możliwość odłożenia dokumentów do bufora (poczekalni), w celu przygotowania i skontrolowania zapisów przed ich ostatecznym zaksięgowaniem.
 • Możliwość ewidencjonowania kosztów jako odroczone i rozliczania ich we wskazanym przez Użytkownika terminie.
 • Możliwość wpisania do rejestru VAT kwoty z dokumentu z podziałem na różne kategorie zakupów (zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną, opodatkowaną i zwolnioną, nie podlegającą VAT).
 • Możliwość rozliczania podatku VAT metodą kasową lub memoriałową.
 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami.
 • Rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • Rejestrowanie i rozliczanie remanentów.


Wszystkie informacje o dokumencie w jednym miejscu.

Obsługa operacji wewnątrzwspólnotowych:

 • Rejestracja dokumentów wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz związanych z nimi faktur wewnętrznych dla WNT.
 • Rejestracja informacji o transakcjach trójstronnych.
 • Informacja o rejestracji kontrahenta w VIES.
 • Rejestracja numeru VAT-UE (tzw. "NIP unijny"), automatyczne sprawdzanie jego poprawności.
 • Automatyczne generowanie kwartalnej informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach towarów VAT-UE z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B.

Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji:

 • Proste wyszukiwanie dokumentów według zadanych kryteriów.
 • Zestawienia transakcji z wybranymi kontrahentami za wybrany okres.
 • Możliwość dokonania szczegółowej analizy struktury przychodów i kosztów.
 • Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego, np. Microsoft Excel, w celu dokonania indywidualnych analiz i zestawień.


Możliwość zaliczenia zaksięgowanych wydatków do kosztów w dowolnym, wybranym miesiącu.

Ewidencja i amortyzacja środków trwałych:

 • Amortyzacja środka trwałego metodą liniową, degresywną.
 • Amortyzacja środków trwałych używanych sezonowo
 • Automatyczne obliczanie wartości nowych odpisów amortyzacyjnych w przypadku zmiany wartości środka trwałego, jego likwidacji lub sprzedaży.
 • Dokonywanie amortyzacji środka trwałego z jednoczesnym zapisem do Księgi Przychodów i Rozchodów.

Ewidencja wynagrodzeń:

 • Możliwość prowadzenia kartoteki pracowników.
 • Ewidencja wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
 • Zbiorcze księgowanie wynagrodzeń.
 • Naliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy.
 • Automatyczne tworzenie zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów - wypłaconych wynagrodzeń, zapłaconych składek i przekazanych zaliczek na podatek dochodowy.
 • Tworzenie i wydruk kart wynagrodzeń.
 • Tworzenie deklaracji podatkowych.

Integracja z innymi programami Systemu Symfonia:

 • Automatyczna wymiana danych (m.in. kontrahentów, pracowników i urzędów) pomiędzy programem Mała Księgowość Premium, a programami Handel Premium, Handel Start, Faktura Premium.
 • Przesyłanie zapisów dotyczących przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT z programów Handel Premium, Handel Start, Faktura Premium, Faktura i Kasa Start, do bufora programu Mała Księgowość Premium.
 • Możliwość importu księgowań związanych z środkami trwałymi z programu Środki Trwałe Premium.
 • Możliwość importu księgowań wynagrodzeń z programu Płace Premium, Kadry i Płace Premium.

Partnerzy:

Pomoc zdalna:

TeamViewer umożliwia zdalną pomoc! Pomoc zdalna

Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyrights © 2009 Konsultant

Projekt i realizacja: ciesielski-webdesign.pl