Dla wszystkich firm

Oprogramowanie Sage / Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny

Zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym ( Dziennik Ustaw z 2001 r., nr 130, poz. 1450) i ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dziennik Ustaw z 2005 r., nr 64, poz. 565) po dniu 20 lipca 2008 roku dokumenty elektroniczne będą mogły być podpisywane wyłącznie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Po dniu 21 lipca 2009 r nie będzie również możliwości dalszego korzystania z niekwalifikowanego certyfikatu ZUS.

Firma Konsultant to ceniony partner wdrożeniowy oprogramowania z rodziny SYMFONIA, działający na podstawie umowy partnerskiej z Sage Symfonia. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów związanych z koniecznością korzystania z podpisu elektronicznego, zdecydowaliśmy się na współpracę z Krajową Izbą Rozliczeniową jedynym w Polsce centrum certyfikacji o tak znaczącym doświadczeniu w dziedzinie infrastruktury klucza publicznego.

W związku z zaistniałą sytuacją prawną oferujemy Państwu:

 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji wymaganej do uzyskania certyfikatu kwalifikowanego
 • wdrożeniu podpisu elektronicznego polegającym na instalacji niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzeniu szkolenia z zakresu posługiwania się podpisem elektronicznym, w tym podpisywanie deklaracji ZUS

Czym jest podpis elektroniczny?
Podpis elektroniczny to techniczny sposób potwierdzania autentyczności dokumentu i tożsamości nadawcy na dokumencie przesyłanym drogą elektroniczną. Istnieją dwa rodzaje podpisu elektronicznego: zwykły i bezpieczny. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu ma, zgodnie z ustawą, moc prawną taka samą jak podpis odręczny. Zwykły podpis elektroniczny jest wiążący prawnie jedynie na podstawie umów cywilnych pomiędzy podmiotami go stosującymi.

Zastosowanie podpisu elektronicznego:

 • Elektroniczny kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych np. do podpisywania deklaracji lub wniosków
 • Składanie e-deklaracji podatkowych
 • Nadawanie mocy prawnej dokumentom elektronicznych
 • Wystawianie faktur w formie elektronicznej
 • Zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
 • Podpisywanie raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
 • Możliwość uczestniczenia w przetargach i aukcjach elektronicznych
 • Podpisywanie urzędowej korespondencji a przedmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzyni podawczej

Podstawowe własności podpisu elektronicznego:

 • Unikalność - każdy dokument elektroniczny posiada unikalny podpis elektroniczny ściśle związany z danym dokumentem. Nie można zatem podpisu elektronicznego przygotowanego dla danego dokumentu dołączyć do innego dokumentu. Taka manipulacja zostanie wykryta w momencie weryfikacji podpis elektronicznego.
 • Integralność - jakakolwiek zmiana dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym zostanie automatycznie wykryta w momencie weryfikacji przez odbiorcę podpisu elektronicznego dołączonego do dokumentu.
 • Niezaprzeczalność - tylko osoba posiadająca dane służące do składania podpisów, czyli tzw. klucz prywatny, korespondujący z danymi zawartymi w certyfikacie mogła wygenerować podpis elektroniczny pod danym dokumentem.
 • Potwierdzenie tożsamości - dane osoby składającej podpis elektroniczny zawarte w certyfikacie zostały potwierdzone przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.

Zestaw kryptograficzny niezbędny do składnia bezpiecznego podpisu elektronicznego:

 • Certyfikat kwalifikowany wydawany przez kwalifikowane centrum certyfikacji na karcie kryptograficznej
 • Czytnik Kart kryptograficznych
 • Oprogramowanie do obsługi czytnika i karty
 • Oprogramowanie do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego


Karta kryptograficzna


Czytnik SCR 3310


Token USB (karta kryptograficzna + czytnik kart Omnikey CardMan 6121)


Aplikacja SZAFIR

Harmonogram wdrożenia podpisu:

 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania certyfikatu
 • Oczekiwanie na przyznanie certyfikatu kwalifikowanego (niezależny od instytucji wdrażającej - najczęściej od 3 do 7 dni)
 • Instalacja oprogramowania i sprzętu oraz przeprowadzenie szkolenia


Partner firmy KONSULTANT z zakresie podpisu elektronicznego

Partnerzy:

Pomoc zdalna:

TeamViewer umożliwia zdalną pomoc! Pomoc zdalna

Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyrights © 2009 Konsultant

Projekt i realizacja: ciesielski-webdesign.pl